Karta över milstenar

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

*yvâêa/sö'êöÄ/*i77 / #74225/ , i, / ,, , . 7/ / // KUMLA+ ' / +/2ms ,2,le6 HEDA ..|. V.TOLL5T^ D '4. 0.' a!) 5 nu; ;1853:11123 ' Borryd _ .\\\\\\\\ \\\\\ TREEHESRNA 5 via.