Kerken 1:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING ”mamma'W' Socken Trehörna :j Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning 'Kerkm11z1 i i l Gatunummer l ä Benämning Kbrkm1 i I' Fastighetsägare B>Wäsümlm,thmbo { u" Inventeringsdatum 19801051 i _[1 Inventerare rm Johan Högquist \ Negativ nr 1 4 T 08:2427 i . BESKRIVNING a) Stuga Timrad stuga i ett och ett halvt plan klädd med faluröd locklistpanel. Sadeltak belagt med svart, trapetskorrugerad plåt. Kvaderstensgrund. Vita tvåluftsfönster med Spröjs. Utbygge åt norr. b) Bod Liten timrad bod medd ryggås. Timmergolv. Synliga knutar. Sadeltak belagt med brädør, därpå enkupigt tegel. 1700talets slut. 0) Ladugård Ladugård i falurött timmer och brädpanel under sadeltak belagt med grön, korrugerad plåt. d) Dass Dass av faluröd brädpanel under pulpettak. e) Jordkällare Datering Ca19O7 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Ryggåsboden finl Kulturhistoriskt Värde 0 få L 13 Ödeshögs kommun Trehörna socken Kerken 1:1 Kerken r 'ák% Neg. nr. T 08:24 Bostadshuset från SV Neg. nr. T 08:25 Boden från SV Foto Johan Högquist 1980 Kerken Neg. nr. T 08:27 Detalj av golv och dörr Neg. nr. T 08:26 Detalj av NVknuten Foto Johan Högquist 1980