Kontrakt

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

CLCC år» [får K o n t r a k t . Till Ödeshögs Frivilliga Skyteeförening upplåter undertecknad härn avgiftsfritt under ytterligare sjutton /17/ års tid räknat från den 1 L 1952 till den 51 december l9u9 plats för skjutbana, skjutvallar, pavilj och tavlor m.m. som erfordras för övningarna â ägorna till mitt ägande 1 ö/u mtl. Jettingstad i Eeda socken: nämligen en beteshage á Häggestac backen gränsande intill Häggestads ägor, vilket område föreningen föruj innehaft för sin verksamhet. Villkoren äro: 1./ Den tiden då djuren äro på. bete skall föreningen tillse att inga djur nedskjutas eller skadas, och om så sker ersätta skadan. 2./ Om föreningen för att skaffa sig inkomster anordnar fester får ej nâgra s.k. marknadsgyckel: såsom karuseller eller dylikt förekomma, ej heller något som icke hör till god ordning och förbehåller sig ägaren till platsen att bestämma öVGr huruvida nâgra fester få hållas eller i Jettingstad den 51 december 1951. mm Godkänna till efterrätttelse. Som ovan. /Ö kytteförening. Ordf. i Ödeshögs Ovanstående namnteckningar bevittnas av: