Krisseby- kadrilj. noter

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

kxwummkäu$w\ .. Naummswmxån “Widáxnvo MÄNWQXRN. RYNJB.Q\G\\D \ erÅÖhNWøh \ \ r ...hä 1._ Å xx \\ »1 \ \l “ l _ #b'A r W “T L ha. \_ Wi :I 4! 1V ?V 0 I m _ a , w 1 4 :5 m1 n_ .4. « .._ “C u. Wu” Hårt, .. . 4 s \ FL \ i \ 1 .i <.mwñlU ...i ø 11 HI!! M a. .M N 1 v... \ :L | .\.\åi\f . A \ 1 U _ I “HWMÖWH\ \1\|\U\\ *LUP Lu! .NI . Å . I \ I W* 1 J\I\ \ \ Siw _ ._. " M W “ . 4 \ . Ä| #WI; . In *i _ m m _ .|\.tlv Itucrf \ [ l Jb. .\ _ 1 i{ _ bl .7 f _,_ _ . m ln.. a. m " .N M, « I | al. l [i alr u WW \l W \ \ \.\| |“ \ \ \ \ \ .\..\ ..\.\. 1 a... 7, 'T . WW. x \1 n “ \ ._M w w u . Lin (ÄB ä 4 N. Mån _ Ä ill_ w \\? | l\n\ \ i i \ i i .iii M &. “4 . u .. \;1\ I vt*li\\|l\\ NI.) *in ?tg 0 W “ “III ( L| W _ I l! ! w j: M u # 7 il N . .1 L a w h.!l\l|\lln1» 1111:171!)li 1 | §›|W\W\1 ip* <›\ JUN :JJ \ x|.\_ur\himn› _ \ |7 \ m . .\. .\. 0, K lul r* I \\X1\ \\ i i |I :J . a . w _ NW .r 4 M \ IUM PMUm | ||\ \ M .1 \ W *Tr mlwihll L! .\. .\r Hu U lá \ K.. 4.. Nu |\| Un \ \ \ \ I ' I