Krisseby- schottis, noter

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

en. om W; øweá ;Cao/A3 fecá/?oa'a/ezl/ """"""""""" """"""""""""""" “ 7 57092 ;2/va