Krisseby såg

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 3 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 30 i inventeringen. Sågens namn: Krisseby såg Tillhört gården: Krisseby Sågen nedlades år: 1946 Siste brukare av sågen: Ãkeriägaren Gunnar Lundin Ödeshög Husen finns inte kvar. Sågens geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 2. Sågens plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Bröderna Brun i Krisseby. Kommentar i övrigt. Sågen drevs med vatten till 1913 därefter med ångmaskin till 1946 då sågen flyttades fram till gården. Dammfästet och grundstenarna till såghuset samt den stensatta vattenrännan finns kvar. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning, Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början år 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans och BrittMarie Rydberg, Sture Johansson, Hans Wigren, Gunnar Jakobsson, Ingmar Utter, Berit Fransson. Videoband nr 2 Skyltbeskrivning 30. Krisseby Krisseby såg drevs med vatten till 1913, därefter med ångmaskin. Nedlagd 1946. Siste ägaren Gunnar Lundin. Sid 2 av 3 Sid 3 av 3 Dammfástet och grundstenarna till såghuset samt den stensatta vattenrännan finns kvar.