Kroksabel, funnen i Norrö, Heda

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Kroksabeln från Heda (Äldsta bronsålder, 0:a 15004300 Kr.) År 1879 gjordes vid Norrö i Heda socken ett ytterst märkligt fynd. Det var en för bronsåldern helt unik vapentyp, en krok« eller krumsahel. som då kom i dagen. Fyndet väckte stor uppmärksamhet och gav um» hov till en långvarig och livlig diskussion om vapentypens ursprungsorl. Oscar Montelius, resen inom svensk arkeologi, förfäktade att vapnet här_ stammade från Egypten och att det på ett eller annat sätt skulle ha förts över hela den europeiska kontinenten för att slutligen hamna i llwla. Ytterligare fynd av kroksablar av nästan exakt samma utseende som Norrövapnet har emellertid ställt frågan om vapnets ursprung i ny lw lysning. År 1935 påträffades en kroksabel i Södra Åby i Skåne och på 1950talet fann man vid Rørby 'på Själland ytterligare två vapen av den na typ. Det ena hade Lö. en skeppsbild av samma art, som vi känner igen från våra hällristningar, inristad på klingan. De senaste granskningarna och forskningarna beträffande dessa egen artade vapen visar att de knappast kunnat användas i strid 4). De torde ha varit något sorts värdighetstecken eller ceremonivapen och de har möjligen tillverkats på nordiskt område, även om förebilderna är att sö* 17 ka österut, i främre Asien, där vapentypen sedan gammalt haft hemorts rätt. Kontakten med Norden kan i så fall ha etablerats över Ungern och områden söder därom, som hade ett vid denna tid väl utvecklat bergs ln'uk och ett högt stående bronshantverkt Krohn/ml' från Norrä i Heda. Foto: ATA.