Kroxeryd Skramlan, Karl Jaenslyckan 37

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 2 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 37 i inventeringen. Torpets namn: KarlJaenslyckan Tillhört gården: Kroxeryd Skramlan Torpets art: Förpantningstorp Siste brukare av torpet: Torparen och skogvaktaren för Hällemon, Karl Jansson född 1834 död 1921. Gift 2 gånger. 1:a hustrun Clara Matilda född Svanberg 3/9 1850 död 12/1 1912. 2:a hustrun Augusta Wilhelmina född Carlsdotter 1874 i Stockholm död 19/2 1945. 5 barn. Husen finns inte kvar. Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 1 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: LarsGöran Andersson Skramlan. Kommentar i övrigt: Karl Jansson blev änkling 12/1 1912 men redan 9/2 samma år flyttar Augusta till Karl Jansson. 24/1 1913 föds deras gemensamma barn, Sven Alrik Wilhelm. 1919 gifter sig Karl Jansson och Augusta Wilhelmina. Efter Karl Janssons död flyttar Augusta 1922 till backstugan Storerydsberget på Storeryds ägor. Karl Jansson och Clara Matilda Svanberg hade inga gemensamma barn. Clara Matilda hade emellertid ett barn före äktenskapet. Dottern Augusta Maria Svanberg född 14/1 1884. Hon reser till Amerika 1903, samma år flyttar familj en från Basliden till Kroxeryd. Karl Janssons barn med Augusta Wilhelmina, sonen Sven Alrik Wilhelm Född 1913 i Stora Åby. Augusta Wilhelminas barn före äktenskapet med Karl Jansson, O.Ä. sonen Karl Edvard Karlsson född 1895 i Stora Åby. O.Ä. dottern Elsa Maria Pettersson född 1900 i Heda. Dottern Valborg Viktoria född 1903 i Väderstad. Valborg kom som Fosterbarn till Albin och Klara i Muraretorpet i Pelarbo 1908, fem år Gammal. Efter 1931 var hon vaktmästare i pingstförsamlingens kapell I Pelarbo under många år. Dottern Hilda Ottilia född 30/12 1907 i Stora Åby. Drunknat genom olyckshändelse 24/5 1915. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Ortsbefolkning. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel. Med början är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans Rydberg, Sture Johansson, Gunnar Jakobsson, Rune Samberg, LarsGöran Andersson. Videofilm nr 2 Skyltbeskrivning 37. Kroxeryd Skramlan Karl Jaenslyckan Kroxeryd. Sist boende Förpantningstorparen Karl Jansson född 1834 död 1921. Hustrun Augusta Carlsdotter född 1874. Augusta flyttar till Storerydsberget 1922. Varefter stugan revs. Sid 2 av 2 |I ||| ;li_r_ 7 _krk.I l l: . m _ i '__.'“ '|||||| ." . .I _ _. | __._ I ;nlJHJL] _. || _.' :11.3 I E_ .| 3: 1__': __. ______ 'I . Hit. EHGHEEW ' :eu'1; j * ' H .If'l Fil'qu " .r ' ;driv . i__I ...II I .I I .I I 1. _l_ _|. 'in' åli 'HI' 'FHHj: ___F_._ ...I . ':__ : 5.. i I IHJLJIFGDL :FI: . Jr,... _ LIF I ' I. _I|' lll. I . ;I ' .'IE' __ ___.:"' kr_ """.__' L I' Hälle"rutan _ ___."5:.*|