Kråketorp Södergård

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KRÃKETORP Torp nr 108 Backstuga Torpet finns utmärkt på karta frän laga skift__e upprättad 1849. Kartan ingår i akt 05ODJ117, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. Torpet” finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Aby J1124414 från 186877, markerat med BS. Torpet finns utmärkt på karta frän laga skift__e upprättad 1879. Kartan ingår i akt 05ODJ184, bland Historiska kartor hos Lantmäteriet. rgården 20080922 Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta SE 80 HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1433 _ _ 1434 _ _ 1435 134130 . ' ' . ska. lålr ram. s .4443 x 4"” v 1./ I .HH___Ji '5 I 5453 ' GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6459270 Y = 1433860 SWEREF 99 TM N = 6456809 E = 481144 SWEREF 99 1500 N = 6459393 E = 131136 Ar 1863 1899 Peter Råberg Maja Lotta Forss Hansdotter Gustafa Carl Johan Johanna Clara Josephina Mathilda Frans Oscar Emeli Augusta August Viktor Fredrika Jacobsdotter 181 01 01 2 181 601 25 18340925 18381 1 1 9 18400727 18421 1 05 1845041 1 18480502 18530404 18571 226 181 6091 6 18880503 18630506 18570912 18570915 18991 230 da ö |__Ie 9 9 9 9 9 9 9 O Frinnaryd