Kulltorp Östergård Grönlund - Torp nr 112

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

K U L R P Östergården 20080922 Torp nr 1 12 Backstuga Fastighetsbet. 2:4 Grönlund Torpet” finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Aby J1124414 från 186877, markerat som backstua. År 1917 avsöndras fastigheten Grönlund och__KuIItorp 2:4 bildas, enligt akt 05ODJAVS34, bland historiska kartor hos Lantmäteriet. Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 832 kvm. Tax. 5.000 (800, 4200).. Trä, omkr. 1872, 4 rum, 1 kök, ver. El. Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J13338E1 50 från 1948. Utdrag frän Lantmäteriets terrängkarta SE 80 HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. 1433 1434 6458 H I ' ' 15 _ Motcrrllllzirtraa1 *1:a c'l GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6457508 Y = 1433506 SWEREF 99 TM N = 6455043 E = 480812 SWEREF 99 1500 N = 6457626 E = 130804 Huset finns kvar och används som permanentbostad. År 1853 99 Carl Fredrik Fredriksson Fäldt, skomakare 18290106 18570410 Ö Helena Sofia Jonsdotter 18280631 18990718 \_( Tollstad Oscar Emil 18540610 Sven Viktor 18551204 18570729 0 1895 1917 Carl Edvard Rendal, snickare 18590630 St Åby 1918 Ulrika Karolina Eleonora Eklund, f Klint 18621230 Heda 1921 Gustaf Teodor Carlsson, fd hemäg 18600604 Ö