Kvarntorp skola

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Kvarntorps skola i Svanshals Under åren 18761954 användes skolan för under visning. Från 1881 barn i klass 1 och 2 småskola samt slöjd för folkskolans flickor. Många barn har här lärt sig att skriva, räkna och läsa och lekt på skolgården och på Kvarntorpsåns is. Den 2/8 1875 beslöt Svanshals kyrkostämma för Svanshals församling att Qvarntorps skola ska byggas som skollokal och bostad för småskol lärarinnan enligt anbud från Viktor Pettersson i Stora Kullen, ägare av Grönkullen. År 1895 gjordes en tillbyggnad och höjning av taket i skolsalen enligt beslut av kyrkostämman den 26/10 1894. Lärarinnan fick en större, bekvämare bostad på övervåningen i Grönhälls skola vid renovering 1933, då skolsalen ñck kopplade fönster och materialskåp, Småskollärarinnor i Kvarntorps skola: Augusta Svensson 1881, Johanna Ahlgren 18821925, Karin Ramberg 1926 1946, Gudrun Erfors 1946 1947, Maja Sandström 1947 1948, Astrid Johansson 1948 1950, Dorith Svenholtz 19521954 som vikariejör Gunhild Flensjö gift Larsson 1950 1954. 0:a 1910 Lärarinnorna Anna Johansson, Hanna Ahlgren och okänd Från år 1955 har huset använts som ungdomslokal, snickeri och privat loppmarknad, sista ägare Sam Fryke. Den 14 mars 2005 bekom Rök Svanshals byalag fastigheten Grönkullen 1:5 genom Allmänna Arvsfonden efter beslut i Kammarkollegiet för att efter renovering användas som samlingslokal och skolmuseum. Östergötlands länsmuseum har inventerat skol byggnaden ( år 1979 och 2005) och Kvarntorps skola bedöms ha ett viktigt kulturhistoriskt värde ur byggnadsteknisk och samhällshistorisk synpunkt. År 20052012 har huset restaurerats av Rök Svans hals byalag med hjälp av ideella krafter, bygdens hantverkare och ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen och EU Leader Sommenbygd. 20121024