Automatiserat

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Automatiserat Så här vi inte mer den lugna k'vinnosta'mman, som svarar på en lantlig telefonstation och repeterar nummer, tillnamn eller hemman. Vår petmoj svarar med en opersonlig ton. Förr visste frun i växeln allt folk var på slåtter, på kafferep hos Karlssons eller på auktion. Hon kopplade vår blyga röst till husets dotter och var vår postillon d°amour på telefon. Det kändes gott att höra namn som Rök och Slaka och Askeby på ortens dialekt. Tekniken för oss framåt. Det som går tillbaka är den kontakt som ingen kopplar in direkt. Ragnar Ekström De tre dikterna med östgötamotiv är hämtade ur samlingen Du fagra Östergyllen av Ragnar Ekström. Illustrationerna är av Inga Ekström. 34