Kyleberg

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

_ Kylabcrg. Gardens areal omfattar 230 hektar åker 1 atora fina fält och 45 hektar nkogs och betesmarker utmcd Lerbybäcken och ?åkarna stranden. Huvudsyggnaden som uppfördes på 1950talet lr omgiven av in större park.' _ Ursprungligen Var hur :anka Lorby och Bergagårdar aan en Landshövding Kyle kipte :annan och gav dem namnet Kyleberg. *Kyloberg har varit 1 nånga adliga aláktera ägo,.cch under ca tidsperiod i samma släkt 1 250 år. Kyle Lyno, Bnija,wan aor Palau och Edenhjclm släkten. På 1800talets senare hälft ägdes den av en 1191 Dicgaaon, som bland annat anlade de ttrnämnliga .110615 utmed vägarna. Han använde från England amorterasd. ang plogar på gåraen. Under Hoeengrann tid druva här en omfattaads kroutursskätael med 120 máälkkor, då fanns också mejeri på gården. Gården driva nu kreaturslöa, så när som på 5000 varphöns 1 den tiil hlashua omgáordu ldugården. " Kyleoarg anses aan en av.døm bästa gårdarna i österglt* land, och är i dag i aläktpns Oroastadta ägo. Glänta. _ ?at man från Kyloborg mot ambørg kammar man furst till 61815., att var farao: en hel hynøn haatår nu endast av två gårdar. Glänta bptydor enligt ortanamnaforakarna den ljusa imon. han gör smal fär namnet für härifrån har man en underbar utsikt över hela ?åkern och dess omgivningar och man ser nya: Vittorn.