En grupp personer

Nr.1 Bakre raden nr. 1 från vänster Valfrid Karlsson
Nr.2 Bakre rad höger Gunnar Andersson
Nr.3 Främre raden nr. 1 från vänster ?
Nr.4 Främre raden nr. 2 från vänster Gunnar Kajling
Nr.5 Främre raden nr 3 ?
Nr.6 Främre raden nr. 4 från vänster Sven Kajling
Nr.7 Främre raden nr. 5 från vänster Ernst Karlsson
Nr.8 Främre raden nr. 6 från vänster Hanna Karlsson med
Herbert Kajling i knäet

Socken: Ödeshög

Kategori: Personer

Källor: Donator: Lisa Andersson, Fotograf Halvar Andersson och William Kajling