Höje Omberg "Husmorssemester"

Mitten raden fr vänster:

  1. Anna Karlsson, Lilla Krokek (Idag bor hennes son Börje Karlsson på den gården)

  2. Anna Svensson, Lilla Krokek (Idag bor Morgan Andersson m. familj på den gården)

Socken: Västra Tollstad

Period: 1940-tal

Kategorier: Natur (Omberg) och Personer

Källa: Elisabet Pantzar