Nödårens utvandring. Nationalföreningen mot emigration.

Hur utvandringen kunde påverka livet för en familj.
Nationalföreningen mot emigrationen.

PDF: Nödårens utvandring

Socken: Övrigt

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategorier: Emigration och Levnadsöden

Taggar: Lysingsbygden

Källa: "Ödeshögsbor" sid.114.

1203