"En glad historia"

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

: a; '23: *" | I ' , v m | ' V 'WH' / 4A Vår / . › 1 i i! ' ?4 /, i 1 I ev/'u › vi i F L \ /'/ r ä c \ 'al