En samling personer på gatugårdens trappa 22

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

»gå§55: ni' i ' wøWv v wäzdmaämmm » .