En takkoffert tillverkad 1951 i Häggestad traktorhyttfabrik

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

»änwi www w Mm, k »w MW. v ,.MmW” in a» . W . _ M W w v m_ m, »Vi W ?wawm w, , I Mmm/”mm ;vw:Mmm ...www u .v .naw ' Åk" man? M i: 77 k "H ,35 mywmwüi/f, mmm/WWWin