Ett klipp för Ödeshög

Nedan är en textversionen av en uppladdad bild.

Klicka här för att visa bilden.

Mona Söderbäck sitter på biblioteket ett par timmar i veckan och samlar Ödeshögsmaterial. Mona Söderbäck samlar allt som skrivs omg bygden Ett klipp för Ödeshög ÖDESHÖG Mona Söderbäck, 69 år, sitter och klipper tid ningar på biblioteket. Hon går metodiskt fram och missar inget av vikt som rör Ödeshög. Sedan 1982 har hon för bibliotekets och allmän hetens räkning samlat 14 välfyllda pärmar om lokala händelser. Sedan ett halvår hjälper även Sture Pharmanson, 80 år, till att klara den här helt ideella arbets insatsen. De träffas på biblio teket två timmar varje vecka. —Jag klipper och Sture limmar, berättar Mona. — Papper, lim och pärmar håller biblioteket med. ”På tisdagen, då Correspon denten var på plats, var det dock bara Mona som hade möjlighet att komma. Rena guldgruvan — Mona och Sture gör en fan tastisk insats, säger Inger Holm berg på biblioteket. — Ja, det är rena guldgruvan föralla som vill ta delav vad som hänt i Ödeshög, säger Marianne Blomkvist, fullmäktigeledamot för öp. Alla pärmarna finns i Vincent Lundbergrummet, alltså inte i stora bibliotekssalen. Skall ses av fler Borde inte den härintressanta informationen finnas tillgänglig i själva biblioteket? é — Jo, det skall vi nu se till. Åt minstone då och då bör pärmar na kunna finnas där alla våra FASOS SEKO IR I 70 I SIT TE TE EE ENE RN PE ARE Far IPS låntagare mest rör sig, säger Inger Holmberg. — Vincent Lundbergrum met är visserligen öppet för alla, men det är inte lätt att hitta det och alla vet inte heller om att pärmarna med tidningsklipp finns där. Mest ur Corren Mona Söderbäck och Sture Pharmanson får, naturligt nog, detallra mesta av materialet från Östgöta Correspondenten. — Men vi går även igenom Motala Tidning, Östgöten, DN, Svenska Dagbladet, Afton bladet, JönköpingsPosten och Tranås = Tidning, förklarar Mona. Biblioteket har fått tag på ett stort antal nummer av sedan länge nedlagda ÖstgötaBladet. Och de två flitiga pensionärerna har åtagit sig att samla Ödes OR — === =— Foto: SVANTE STRÖMBERG högsinformation från också den tidningen. På senare tid har de även börjat ta till vara en del intres santa annonser, också ur Östgö taBladet. I ÖB från 2 juni 1921 kan man sålunda finna att Axel Thunborg hade följande an nonsbudskap: ”Promenadkjolar” ”Ett mindre parti vita prome nadkjolar samt vida damblusar i voile o. moll slutsäljes till mycket låga priser.” Mona och Sture tycker att det är både roligt och viktigt att göra den här insatsen. — Men skriv gärna att vi hop pas att yngre krafter snart kan ta vid. Både Sture och jag är ju till åren komna, säger Mona Söder bäck. SVANTE STRÖMBERG