Fastigheten Fridebo. Stora Torget, Ödeshög

Byggd av Isaksson, Pilgården år 1910.
Övre våningen var bostäder.
Nedre våningen affärslokaler.

Karl Krus drev här caférörelse och efterträddes senare av Ruth Carlström.
Konsum kom senare och drev livsmedelsbutik.
Därefter kom Torsten Prytz med beklädnadsaffär.
Rune Svensson hade en tid fyndaffär med bl.a. plastprodukter.
Även en liten parfymaffär inrymdes en tid i detta plan.
I källarplanet drev senare ägaren Gideon Karlsson charkuteriaffär. När han slutade övertogs rörelsen av Östergötlands Andelsslakteri Ö.A.F.
Ö.A.F flyttade till Lejonska fastigheten. Där delades lokalerna så hälften var mjölkaffär och resten lagerlokal för Speceriboden som hade affär i de gamla saluhallarna.

Fridebo revs 1962 för att ge plats åt handelshuset Johanna.

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Byggnader (Affärsbyggnad), Näring, Personer och Verksamhet

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening