Fikarast på dagsmosse, torvbrytning

Männen är från vänster.
1. Ivar Karlsson
2. Helmer Ramm
3. okänd
4. Simon Thuner
Stående bakom är Valdemar Syren.
6. Axel Bäckman
7. okänd
8. Allan Thuner
9. Henning Andersson
10. Gustav Johansson
11. Samuel Syren
12. Martin Fågelin

Huset bakom är logen på dagsmosse I.O.G.T.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1940-tal

Kategorier: Händelser, Näring (Industri) och Personer

Källa: Arne Bäckman