Flygfoto över Hästholmen

Då fanns Bröderna Anderssons magasin kvar, det låg mittemot där 31:ans glassbar finns idag.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1950-tal

Kategorier: Byggnader och Samhälle

Källa: Eino Liljegren Foto A/B Flygtrafik