Flygfoto över Ödeshög.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1940-tal och 1950-tal

Kategorier: Byggnader (Bebyggelsemönster) och Samhälle

Källa: Eino Liljegren

ocr
Flygfoto over odeshog