Flygplan på Hästholmens flygfält

Flygplan på Hästholmens flygfält, 1930-tal. Enligt uppgift ska flygplanet vara tillverkat av Fokker. Personerna på bilden kan eventuellt vara Karin Fransson från Murtorpet, Stora Lund och Lasse Andersson från Mjölby.

Socken: Västra Tollstad

Period: 1930-tal

Kategorier: Kommunikation och Militär

Källa: Birgit Ekström