Folkdanslaget omkring 1935-40

Personer på kortet är:

Främre raden från vänster: Valder Trotzig, Dora Aubertin, Gerda Lago?, Elsa Hagman, Astrid Andersson, Inga-Britt Wagell, Doris Engström, Elsa Lindelöf, Margit Andersson, Tage Hellqvist, spelman.

Bakre raden från vänster: Harald Andersson, Sigfrid Andersson, Karl-Gustav Stav, Gustaf Blad, Einar Andersson, Herbert Andersson, okänd, Nils Kajling, Richard Karlsson.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1930-tal och 1940-tal

Kategori: Föreningar

Källa: P O Lindelöf/Mona Söderbäck