Konrad i Knivstorp till vänster

Hjalmar Konrad Johansson föddes 1897 och dog 1978. Han övertog gården Knivstorp när hans pappa dog (Axel Johansson) 1922, Och fick då överge sina studier vid Alnarps lantbruksinstitut då han hade för avsikt att bli agronom. Men han var inte mycket till lantbrukare och arrenderade ut sin gård på 3 år sedan till 5 år, åren 1950 -1960 arrenderades gården av Ingvar och Bertil Gustafsson Hillingstad. Mannen till höger är Johannes Pettersson i Givetorp.

Socken: Rök

Perioder: 1950-tal och 1960-tal

Kategori: Personer

Källor: Boken Rökminnen, Inger Sköld, och Maja och Bertil Gustafsson,