Allmogens materiella liv i Ödeshögs socken på 1800-talet. Del 1

Kopior av handskrift av Paul Smedbergs "Några anteckningar angående allmogens materiella lif inom en Östgötasocken sammanförda till belysande av folkmålet inom området". Handskriften handlar uteslutande om Ödeshögs socken och då främst 1850-talet och ett par decennier framåt.
Del 1 av 3. Sida 1 - 39.
Kopian av handlingarna är överlämnade av Urban Ekstam, Solna.
Accnr.

PDF: Del 1 av 3

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategori: Folkliv

Källa: Dialekt- och folkminnesarkivet

48