Ålderdomshemmet Rosenlund

Det gamla ålderdomshemmet Rosenlund i Backasand.
Huset är rivet.
På trappan sitter Erik Landstedt.

Socken: Ödeshög

Kategorier: Byggnader (Sjukvårdsinrättning) och Personer

Källor: Donator: Lisa Andersson och Fotograf Halvar Andersson