Två okända damer med var sitt barn 303

Socken: Övrigt

Kategori: okända

Källor: Donator: Lisa Andersson och Fotograf Halvar Andersson