Fam. Bremer och Samuelsson

Övre raden från vänster:1. Sten Bremer, 2. Allan Bremer, 3. Regina Bremer,
4. Axel Lysell, 5. Axel Samuelsson, 6. Josef Bremer.

Mellanraden från vänster: 1.Holger Samuelsson,2. Svea Bremer,
3. Ethel Lysell,
4. Sigrid Samuelsson, 5. Charlotte Samuelsson,
6. Eda Bremer med Tore Bremer i knät.

Främre raden vänster: 1. Ingeborg Samuelsson, 2. Mary Samuelsson,
3.Tage Bremer, 4. Sven Bremer,

Sittande vänster: 1.Åke Samuelsson, 2. Hans Samuelsson,
3. Ola Bremer

Socken: Ödeshög

Kategorier: Händelser och Personer

Källor: Donator: Lisa Andersson och Fotograf Halvar Andersson