Östgötabladet. Artiklar skrivna av Holger Edlund på 1960 och 1970-talet