Förändring av mangårdsbyggnader vid laga skifte

Jämförelser av planlösningar, byggnader och trädgårdsplanteringar.

PDF: Förändring av mangårdsbyggnader vid laga skifte

Socken: Övrigt

Perioder: Medeltid, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal och 1800-tal

Kategorier: Folkliv, Gårdar och Natur

Taggar: Lysings härad

Källa: C-uppsats, Elin Brödje. handl. Kalle Bäck.

438