Fornlämningar på åkrar runt Öninge: Arkeologisk förundersökning

2007:05 Fornlämningar på åkrar runt Öninge: Arkeologisk förundersökning

Visa avancerad karta.

PDF: 2007:05 Fornlämningar på åkrar runt Öninge

Socknar: Västra Tollstad och Ödeshög

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Arkeologi, Arkeologiska undersökningar och Förundersökning

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

400