Fornborgarna på Omberg

Avskrift av artikel i Östgötabladets sommarbilaga juni 1974.
Accnr. 302

PDF: Fornborgarna på Omberg

Socken: Västra Tollstad

Period: Medeltid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Omberg

Källor: Hugo Brolins samlingar och Östgötabladet, artikel

397