Rapport 2009:34, Ombyggnad av ledningsnät mellan Tjugby och Vadsbo

Rapport 2009:34
Ombyggnad av ledningsnät mellan Tjugby och Vadsbo

RAÄ 4. 55, 88 (Heda Socken)
Sträckan Tjugby - Vadsbo
Heda och Stora Åby socknar
Ödeshögs Kommun
Östergötland Län
Petter Nyberg

PDF: Rapport 2009:34

Socknar: Heda och Stora Åby

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Källor: Petter Nyberg och Östergötlands länsmuseum

1279