Familjen Astrid och Ivar Johansson i Munkeryd

Familjen Astrid och Ivar Johansson med barnen Arne, Inger och Stig. Från omkring 1949

Artiklar:
Munkeryd - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1940-tal

Kategori: Personer

Källa: Arne Ivarsson

ocr
Familjen astrid och ivar johansson i munkeryd