Gruppfoto från Öjan omkring 1935

Från vänster på soffan sitter Jenny och Ernst, vidare Josefina Magnusson från Munkeryd.
Stående från vänster Elvir Stavman, Hilma Forsander (?), Ester Stavman, en dräng med okänt namn, samt längst till höger Svea Johansson.

Artiklar:
Öjan - en gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategori: Personer

Källa: Arne Ivarsson