Sågarlaget, Öjan kanske i slutet av 1950-talet

Kanske i slutet av 1950-talet är detta foto av ett sågarlag.
Från vänster Teodor Rosberg, Sigurd Kullander, Charles Borrbäck, okänd, Karl Lennart Karlsson, Rolf Ax och längst till höger en okänd. Den person som står bakom är Allan Grip.

Artiklar:
Öjan - en gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Personer och Verksamhet

Källa: Arne Ivarsson