Vid Gyllingesjön 1935

Vid Gyllingesjön 1935. Astrid och Ivar Johansson samt dottern Inger.
Längst till höger Ivars broder Gösta som 1937 reste till Sydafrika som missionär.

Artiklar:
Gyllinge - En gammal by i Holaveden

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Natur och Personer

Källa: Arne Ivarsson

ocr