Förteckning över ryttare och grenadjärer för rusthåll nr 114 Ödeshögs Klockaregård samt knektkontrakt för drängen Gustaf Willhelm Hall

Accnr. 358

PDF: Förteckning samt kontrakt

Socken: Ödeshög

Perioder: 1700-tal och 1800-tal

Kategori: Militär

Taggar: Ödeshögs Klockaregård

Källa: Originalhandling

435