Fossila odlingsspår och grav vid Urbjörn, Omberg: Arkeologisk förundersökning

2004:32 Fossila odlingsspår och grav vid Urbjörn, Omberg

Visa avancerad karta.

PDF: 2004:32 Fossila odlingsspår och grav vid Urbjörn, Omberg

Socken: Västra Tollstad

Period: Forntid

Kategori: Arkeologi

Taggar: Arkeologi, Arkeologiska undersökningar och Förundersökningar

Källa: Riksantikvarieämbetet. Avdelning för arkeologiska undersökningar

403