Foto taget vid konfirmation 1939

Foto taget vid konfirmation 1939, födda år 1926.

Pojkar stående från vänster:
1. Rune Karlsson, Äng
2. Hans Andersson, Ödeshög
3. Paul Järn
4. Göran Friberg, Stockseryd
5. Uno Svensson, St. Kulltorp
6. ?
7. Allan Karlsson, Öninge
8. Kurt Modig, Ödeshög
9. Lars Hansson, Ödeshög
10. ?
11. "Humpe"
12. Paul Gustavsson, Bankaby
13. Bernt Henrysson, Munkeryd
14. Stig Karlsson, Ödeshög
15. Ragnar Augustsson, Öninge
16. Sverker Nilsson, Ödeshög
17. Bruno Lago, Ödeshög
18. Olle Karlsson "Fingal"
19. ?

Flickor stående från vänster:
1. Iris Bengtsson, "Skräddarens dotter", Gumby
2. Inga Jakobsson, Sestorp
3. Astrid Johansson, Sestorp
4. Svea Wahlström, Ödeshög
5. Edit Pettersson, Sväm
6. Ulla Karlsson, Krokek
7. ?
8. Ingegärd Davidsson, Visjö
9. Astrid Andersson, Ödeshög
10. Britta Pantzar, Skrädeberg
11. Siv Andersson, Ödeshög
12. Gunborg Johansson

Flickor sittande från vänster:
1. Elsa-Stina Larsson, Ödeshög
2. Maj-Britt Aubertin, Ödeshög
3. Hjördis Andersson, Ödeshög
4. Ragnhild Isaksson, Ödeshög
Kyrkoherde Ahlgren
5. Gunborg Vigh, Gumby
6. ?
7. Vega Gustavsson, Häggestad?

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategori: Personer

Källa: Bruno Lago