Gudrun Hultberg, Karlsfors, till vänster och Ester Rosäll

Socknar: Stora Åby och Ödeshög

Kategori: Personer

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening