Invigning av FFV Tvätten i Ödeshög 1959

Chef Bo Nyborg. Tvättmästare Henry Edinge.
Tvätteriet utförde arbete för landstingets olika sjuk- och serviceinrättningar, Folktandvården m.m.
Tidigare chef var Tore Nissen, senare återkom Bo Nyborg som chef.
Januari 1979 inköptes tvätteriet av Östergötlands Tvätteriindustri AB.
Ägare Lars Johansson och Jägerstedt.
Från januari 1983 är Jägerstedt ensam ägare.
I huvudsak tvättades då militärtvätt (80 %) samt hotelltvätt (20 %).
Antal anställda var 1984 77 personer, i huvudsak kvinnor.

Socken: Ödeshög

Period: 1950-tal

Kategorier: Händelser, Näring (Industri) och Personer

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening