Fastigheten Ekhyddan

Fastigheten Ekhyddan, belägen vid Hembygdsgården

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnader

Källor: Fotograf Gunnar Strid och Ödeshögs Hembygsförening