Vy från Ödeshög

På bilden till vänster , den gamla Lejonska Fastigheten, gamla apoteket, den gamla sockenstugan.

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategorier: Byggnader (Bebyggelsemönster) och Samhälle

Källor: Fotograf Gunnar Strid och Ödeshögs Hembygsförening