Ödeshögs skolstyrelse

Från vänster Halvar Andersson, Nils Ek.
Andra i gruppen Kyrkoherde Carl Magnusson,
Gunnar Jakobsson, samt rektor Roland Hagberg. Kortet var taget vid invigningen av Lysingsskolan som var nybyggd, det var
år 1965, på den tiden var det staten som bestämde om skolan. de 2 oidentifierade personerna var personer från arkitekt byrån Boström o. Hjertstedt. samt skolinspektören från Länsskolnämden Per Anelid.
Sporthallen som syns i bakgrunden som höll på att byggas stod färdig år 1966,
då invigning skedde.

Socken: Ödeshög

Perioder: 1960-tal och 1970-tal

Kategorier: Personer, Skolor och Verksamhet

Källor: Fotograf Arvid Gomér och Ödeshögs Hembygsförening