Logen Herkules

50års jubileum 1933

Sittande 6:e från vänster Petterson, Ordförande.
Översta raden 3:e från vänster Halvar Andersson. 5:e man i andra raden från höger sitter Emil Pettersson (halte) samt i rad 3, som 7:e man från höger står Carl-August Gustafsson. samt i rad 2 som 4:e man från höger sitter August Svensson (Skattegården)

Folkdanslaget: bla Dora Arbertin, Anna Kajling, Elsa Ekegren, Elsa Lindelöf och Lisa Andersson

Socken: Ödeshög

Period: 1930-tal

Kategorier: Byggnader, Händelser och Verksamhet

Källor: Fotograf Gunnar Strid och Ödeshögs Hembygsförening