Bild från Krokek

Karin Kullerstrand-Bergabo på marken nedanför.

En av damerna till höger är Ester Karlsson från Krokek, mor till bilsskolläraren Åke Linér.

Längst till vänster står Einar Karlsson ägare till gården, sedan som två från vänster står troligtvis Einars syster Anna?? eller Jenny Kullerstarand??.
Sittande med skägg Einars pappa Karl Andersson och hans fru Maria mamma till Einar och hon sitter längst till vänster vid bordet.

Socken: Ödeshög

Period: 1920-tal

Kategorier: Gårdar och Personer

Källor: Fotograf S. Kullerstrand och Ödeshögs Hembygsförening